MAGAZIN-ONLINE

Условия за ползване

Настоящият сайт, заедно с всички негови елементи като:  текстове,  рубрики,  художествен дизайн,  графично оформление и изображения е изготвен по поръчка на „М?ЛАДиНОВ ?МПЕКС” ООД и на основание чл. 3 от ЗАПСП е закрилян обект на авторското право. Сайтът и неговите елементи не могат да се ползват, възпроизвеждат или променят  без изрично писмено разрешение на „М?ЛАД?НОВ ?МПЕКС” ООД.